Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Một số hình ảnh còng kim loại dùng trong sản xuất sổ tay, bìa kẹp hồ sơ...

còng kim loại và còng nhựa
còng kim loại kẹp hồ sơ

còng kim loại đựng hồ sơ

0 nhận xét :

Đăng nhận xét